Úvod  Produkty  Ostatní produkty  Chladítka

SiC chladítka

jsou účinným nástrojem pro řízené tuhnutí odlitků z šedé a tvárné litiny. V menší míře je lze aplikovat i pro ocelové odlitky nižších hmotností a při lití za nižších licích teplot do 1600 °C. Vyrábějí se většinou v podobě desek nebo cihel, které slouží především pro uchlazení většího povrchu odlitků. Chladící desky se však nepoužívají jenom k tomu, abychom se vyvarovali staženin, ale také pro odstranění trhlin, a k ovlivnění tvrdosti povrchu odlitku.

Na základě vlastností materiálu a praktických zkoušek jsme schopni definovat následující výhody při použití SiC chladítek:

  • SiC desky jsou mnohem lehčí než litinové desky, proto je jejich uložení ve vršku formy snadnější
  • SiC desky mají konstantní mechanické vlastnosti (pevnost v tahu) na celé své činné ploše
  • Díky nízké tepelné roztažnosti mohou být SiC desky sestaveny beze spár blízko u sebe
  • SiC chladítka usnadňují obrábění odlitků díky nižší tvrdosti povrchu odlitku
  • Na rozdíl od desek z šedé litiny nepojímají SiC desky atmosférickou vlhkost, která následně způsobuje tvorbu vad (bodlin) na povrchu odlitku
  • SiC chladící desky lze opakovaně používat, nebudou poničeny tepelným namáháním během lití
  • Při úplném poškození je lze zpracovat jako surovinu a zdroj křemíku přímo v tavicí peci

 
Vyrobila Omega Design