Člen sdružení

Novinky e-mailem

Přejete si, abychom vám posílali novinky e-mailem?

Úvod  O společnosti  Dotační programy

Název projektu: Prototypová výroba keramických skořepin sloužících pro výrobu odlitků technologií investment casting

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0015847

Získaní znalostí týkající se implementace zařízení Cyclone pro prototypovou výrobu keramických skořepin sloužících pro výrobu odlitků technologií Investment Casting (lití na vytavitelný model)

  

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti LANIK s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0./0.0/17_101/0013870

Za podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt „Energetické úspory ve společnosti LANIK s.r.o.“ Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti s pozitivním dopadem na životní prostředí díky využití odpadního tepla pro vytápění, chlazení a ohřev vody.

 

Název projektu: Fotokatalytické panely z pěnové keramiky

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0./0.0/15_019/0004925

Společně s univerzitou VŠCHT Praha realizujeme za podpory Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost výzkumný projekt „ Fotokatalytické panely z pěnové keramiky“. V rámci projektu se vyvíjí fotoaktivní povlak pěnové keramiky, zkoumají se možnosti jeho aplikace a stanovují se vlastnosti vzniklých fotokatalytických panelů. Výsledné panely budou vhodné především pro interiérové čističky vzduchu v domácnostech a veřejných prostorách.

 

Název projektu: Zvýšení technicko-výrobních možností společnosti LANIK s.r.o.

Číslo projektu: 2.2 RV03/3674

Za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) jsme realizovali dotační projekt „Zvýšení technicko-výrobních možností společnosti LANIK s.r.o.“. V rámci tohoto projektu byla pořízena dvě nová technologická zařízení:

 
- CNC stroj pro dělení materiálů vodním paprskem
- laboratorní mísič pro přípravu a testování keramických směsí

 
Realizací projektu došlo k zefektivnění a zkapacitnění výrobních postupů ve firmě a k celkovému snížení nákladů výroby plynoucí zejména ze snížení energetické náročnosti.      

Název projektu: Zavedení výroby nových keramických jader MP AL pro odlitky ze slitin hliníku

Číslo projektu: 4.1 IN04/2161

Za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) jsme realizovali dotační projekt „Zavedení výroby nových keramických jader MP AL pro odlitky ze slitin hliníku“. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno nové technologické a strojní vybavení, které umožní efektivní výrobu inovovaných vodou rozpustných keramických jader pro hliníkové odlitky.      

 

Název projektu:  Rozšíření výrobních kapacit v oblasti produkce LD filtrů společnosti LANIK s.r.o.

Číslo projektu: 2.2 RV03/2429

V rámci tohoto projektu byly uvedeny do provozu zcela nové technologie, výrobní linky a další vybavení určené k rozšíření výrobních kapacit a zkvalitnění produkce výrobkové řady pěnových keramických filtrů VUKOPOR® LD. Pořízení strojního vybavení bylo realizováno za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

 

 

Název projektu: Modernizace tunelové válečkové pece

Číslo projektu: CZ.1.02/5.1.00/10.09750

Byl ukončen projekt Modernizace tunelové válečkové pece spolufinancovaný Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem pro životní prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. V rámci tohoto projektu byla kompletně modernizována tunelová válečková pec, byly provedeny zásadní změny řízení výkonu topných zón a spalovacího poměru plyn-vzduch v celém regulačním rozsahu. Byly provedeny změny řízení taho-tlakových podmínek v pecním kanálu, teploty v chladícím pásmu pece a na výstupu z ventilátoru odtahu spalin a vzduchu. V návaznosti na tyto změny byla provedena výměna SW řízení celého technologického procesu a doplněn HW řídícího systému. Hlavním smyslem realizace projektu bylo snížení množství vypouštěných emisí a snížení energetické náročnosti (spotřeby zemního plynu a el.energie) výrobního procesu při výpalu keramických filtrů.

 

Název projektu: Podpora exportu pěnokeramických filtrů a keramických jader na evropské a světové trhy

Číslo projektu: 6.2 M02/021

Za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Marketing - Výzva II se firma Igor Láník - Techservis Boskovice aktivně účastnila 12. mezinárodního slévárenského veletrhu GIFA 2011 v Düsseldorfu. Předmětem projektu bylo zvýšení odbytu kompletního výrobního sortimentu firmy (zejména pěnokeramických filtrů VUKOPOR®, žáruvzdorných keramických tvarovek a keramických jader pro High-tech slévárenství) na evropských a světových trzích.

  

Název projektu: Rozšíření výroby společnosti Igor Láník - Techservis Boskovice

Číslo projektu: 2.2 RV03/085

Za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Rozvoj - Výzva III byla pořízena nová moderní technologie pro doplnění výroby keramických jader. Jedná se o 3D měřící zařízení od společnosti Breuckmann GmbH pro určování rozměrové přesnosti polotovarů a finálních výrobků.

  

Název projektu: Keramické tvarovky pro high-tech slévárenství

Číslo projektu: 4.1 IN02/018

Začátkem ledna 2009 došlo k rozběhu zcela nové produktové řady firmy Láník - rozměrově vysoce přesných keramických jader vyráběných metodou vstřikolisování. Jedná se o keramická jádra, určená pro odlitky vyráběné odléváním na vytavitelný model. Cílovým průmyslovým odvětvím je zejména energetický a letecký průmysl (odlévání vysoce jakostních odlitků lopatek turbín a motorů) a také průmysl medicínský (odlitky kloubních náhrad, atd.). Firma Láník tímto rozšiřuje svůj sortiment zaměřený na slévárny přesného lití. Strojní vybavení a pořízení licence know-how na "Keramické tvarovky pro high-tech slévárenství" bylo realizováno za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

  

Název projektu: Inovace výrobků ve výrobním programu lisovaná keramika firmy Igor Láník - Techservis Boskovice

Číslo projektu: 2.2 D/010

V roce 2004 byl realizován za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR projekt vývoje nové technologie výroby tvarově náročných keramických nálevek formou lisování z drolenky.

 
Vyrobila Omega Design