Člen sdružení

Novinky e-mailem

Přejete si, abychom vám posílali novinky e-mailem?

Úvod  O společnosti  Historie společnosti

Historie společnosti

Firma Igor Láník – Techservis Boskovice byla založena v roce 1991 Ing. Igorem Láníkem starším a již od svého vzniku se zabývala výrobou pomocných materiálů pro slévárenský a metalurgický průmysl. Navázala tak na činnost výzkumného ústavu keramiky (VÚK Horní Bříza), který měl pracoviště v Dolní Lhotě na Blanensku, a který v roce 1991 zanikl. Nosným sortimentem byla v počátku výroba mazacích a separačních prostředků pro slévárny a kovárny a také výroba pěnokeramických filtrů. V době svého vzniku měla firma 4 zaměstnance. Původní výrobní prostor firmy (autodílna v bývalém Svazarmu) se brzy ukázal jako nedostatečný a firma se v roce 1992 přestěhovala do větší výrobní haly na Chrudichromské ulici č. 7 do areálu STS Boskovice. Ve výrobním sortimentu začaly postupně nad mazadly a nátěry převažovat pěnokeramické filtry.

V roce 1996 už měla firma kolem 30 zaměstnanců a roční obrat kolem 20 mil. Kč. Jak firma postupně narůstala, bylo nutné v letech 1999-2000 přistavět skladovací prostory, rozšířit výrobní plochy a posléze i zvětšit administrativní zázemí. V roce 2000 už i takto zvětšené prostory přestaly vyhovovat a administrativní zázemí se přesunulo do pronajatých prostor v areálu ulice Dřevařská. Spolu s nimi se sem také přesunula výroba lité keramiky a výroba mazadel a nátěrů.

Výrobní hala Chrudichromská 7 (rok 2002)

O tři roky později (2003) se kanceláře administrativy opět přestěhovaly, tentokrát do zrekonstruované budovy Chrudichromská 22 blíže výrobního závodu. V této budově také vznikla oddělená dílna pro výrobu lisovaných keramických nálevek. V roce 2005 již ve firmě pracovalo cca 96 zaměstnanců a roční obrat byl téměř 200 mil. Kč. V tomto roce se buduje nový objekt expedice v areálu na Dřevařské a začínají přípravné práce pro stavbu nového výrobního závodu.

Z hlediska výrobní technologie jsou považovány za přelomové události pořízení první průmyslové komorové pece s vláknitou vyzdívkou (v roce 1997 unikátní technologie v celé ČR), postavení první prototypové namáčecí linky (1999) a pořízení průběžné válečkové pece (2007). Od té doby se technologie mnohokrát měnila, pořizovaly se modernější a sofistikovanější stroje a zařízení. Velmi významným milníkem v historii firmy byl rok 2006, kdy vstoupilo v platnost územní rozhodnutí o vybudování nové městské průmyslové zóny, která přímo navazovala na náš výrobní areál. O rok později, v červenci roku 2007 se velká část výroby pěnokeramických filtrů (VUKOPOR S) přesunula do nově vybudovaného závodu. V tomto roce také firma zažívá největší rozmach a počet zaměstnanců se vyšplhal na cca 250 osob, obrat 14 mil. € (přes 380 mil Kč). Původní výrobní hala prošla rekonstrukcí o rok později a soustředila se do ní výroba filtrů pro neželezné slitiny a pro ocel. Celková investice v letech 2006-2008 činila cca 250 mil. Kč. V roce 2009 se sortiment firmy rozšířil o výrobu keramických jader pro technologii přesného lití.

Výrobní závod H1, Chrudichromská 17 (rok 2008)

Důležitým krokem pro zvýšení kvality našich výrobků a zajištění větší stability výroby bylo v roce 2001 zavedení systému řízení kvality ISO 9001 : 2001, úspěšně završené certifikačním auditem společností RW TUV Essen. Nedílnou součástí firmy Láník je již od doby jejího vzniku oddělení technického rozvoje. Technický rozvoj má na starosti vývoj výrobních technologií a jejich optimalizaci, vývoj nových produktů, vývoj prototypů výrobních strojů a zařízení. Úzce spolupracuje na jedné straně s obchodním úsekem a na druhé straně s oddělením výrobní technologie. Z hlediska historie společnostije významné zmínit i účast firmy na mezinárodních veletrzích GIFA, díky nimž se rychle probojovala na celosvětové trhy. Poprvé se veletrhu GIFA firma zúčastnila již v roce 1994 společně s KOVOLITEM Modřice, TOS Rakovník (výrobce tlakových licích strojů) a Strojimportem Praha. Od té doby se veletrhu zúčastňujeme pravidelně.  S platností od 1.1.2012 mění firma strukturu z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným.

 
Vyrobila Omega Design