Úvod  Produkty  Keramické filtry

Keramické filtry

Dominantní aktivitu firmy LANIK s.r.o. představuje výroba a prodej pěnových keramických filtrů, které se pod obchodním označením VUKOPOR® používají především ve slévárenství a v prvovýrobě hliníku.

Díky mechanismu tvorby „filtračního koláče“ na vstupní straně filtru a hloubkové filtrace uvnitř keramické matrice jsou účinným nástrojem k dosažení metalurgické čistoty roztaveného kovu během procesu lití odlitků. Pěnové keramické filtry VUKOPOR® také zklidňují plnění formy, a zabraňují tak vzniku nových vměstků a nežádoucích vad v odlitku. Zklidňující účinek na plnění formy je dán přeměnou turbulentního proudění tekutého kovu před filtrem na proudění laminární za filtrem.

Tyto vlastnosti filtrů VUKOPOR® jsou dány otevřenou 3D strukturou keramické matrice, která je tvořena systémem vzájemně propojených buněk. Filtry se vyznačují velmi dobrou tepelnou vodivostí, stabilitou a odolností proti náhlým změnám teploty.

Použitím pěnokeramických filtrů  lze obecně docílit vyšší kvality odlitků současně při nižších nákladech na jejich výrobu:

 

Zvýšení kvality odlitků:

  • lepší povrch odlitků 
  • zlepšené mechanické vlastnosti odlitků
  • dosažení větší rozměrové a tvarové přesnosti odlitků

Úspora nákladů:

  • snížení zmetkovitosti
  • nižší náklady na opracování odlitků

Typy pěnových filtrů jsou dány především požadavky na jejich použití. V praxi jsou tedy filtry pro filtraci slitin neželezných kovů (teploty lití do 1000 °C), filtry pro filtraci litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem a filtry určené pro filtraci oceli. V závislosti na odlévaném materiálu jsou pak pro filtry voleny materiály na bázi Al2O3, SiC, ZrO2 či grafitu.

 
Vyrobila Omega Design