Úvod  Filtrační technologie  Návrh vtokové soustavy

Návrh vtokové soustavy


Při konstrukci vtokové soustavy je třeba zohlednit více kritérií, které předcházejí volbě vhodné velikosti a typu filtru a jeho umístění ve vtokové soustavě formy. Musíme brát především na zřetel, co se od filtrace očekává, a čeho se má filtrací dosáhnout. Většinou to jsou dva hlavní důvody:

1. Snížení výrobních nákladů

 • Hospodárnější využití tekutého kovu ( zjednodušení vtokové soustavy )
 • Vyšší využití formovacího rámu ( zvýšení produktivity, zkrácení dodacích termínů)
 • Snížení zmetkovitosti a nekvalitní výroby.

2. Omezení výskytu kvalitativních vad v odlitku

 • Jaké vady se vyskytují? (vnitřní, povrchové, špatné mechanické vlastnosti, ...)
 • Čím jsou způsobeny? (struskou, formovacím materiálem, naplyněním, …)
 • Jak se projevují (vyšší náklady na opracování, reklamace zákazníka, prodloužení dodacích termínů, vyšší mzdové náklady, nutnost ošetření kovu, ...)

Dále je potřeba zjistit konkrétní podmínky, které jsou specifické pro daný odlitek, např.:

 • Jaká je technologie a způsob lití, o jakou slitinu se jedná (chemické složení, licí teplota) a jakým způsobem byl kov ošetřen před litím?
 • Jaký je počet a hmotnost odlitků ve formě?
 • Existuje ve formě místo pro uložení filtrů?

Na základě analýzy výše uvedených kritérií lze zvolit:

I. Materiál filtru – určuje odolnost proti licí teplotě, mechanickému a chemickému zatížení a charakteru taveniny:

Výběr typu filtru závisí na výše zmíněných parametrech a je možné vybrat vhodný typ filtru ze sortimentu f. LANIK...zde

II. Tvar a rozměr filtru

Velikost filtru se navrhuje především podle množství kovu, které chceme přefiltrovat v daném čase, tedy vlastně podle kapacity filtru a licí rychlosti. Musí taktéž odpovídat mechanickému zatížení během lití a tvaru komůrky ve vtokovém systému formy.

III. Porezitu filtru

Pro vyjádření porezity pěnových filtrů se používá jednotka ppi. Z hlediska filtrační účinnosti se vždy snažíme použít co možná nejhustější filtr. Někdy je ale nutné použít filtr s porezitou menší než by se dala běžně použít, zejména pokud potřebujeme vyšší rychlost lití.

IV. Umístění filtru ve vtokové soustavě

 Aplikují se především tři obecné zásady, které je doporučeno dodržovat:

 • umístit filtr ve vtokové soustavě co nejblíže odlitku
 • volit co nejkratší, nejlépe přímou, vtokovou soustavu
 • plnění dutiny formy kovem musí probíhat klidně bez prudkých nárazů a pádů

V. Polohu filtru ve vtokové soustavě

Volí se podle způsobu formování a zakládání filtrů do vtokové soustavy formy. Existuje řada způsobů uložení filtrů, každý z nich má svoje specifika.

Více o umístění a poloze filtru ve vtokové soustavě naleznete v sekci Umístění filtru ve vtokové soustavě

 
Vyrobila Omega Design