Člen sdružení

Novinky e-mailem

Přejete si, abychom vám posílali novinky e-mailem?

Objemové filtry

Licí sítka (cedítka)

jsou keramická tělíska s přímými kruhovými otvory o velikosti obvykle v rozmezí ø 4-10 mm, s tloušťkou 6-20 mm. Bývají umístěna většinou v osazení na dně vtokové jamky v přechodu do vtokového kůlu a jejich účelem je v první řadě zachycení primární strusky na počátku lití, kdy je jamka nezaplněná. Vměstky se zachycují pouze mechanismem cezení, účinky hloubkové filtrace jsou zanedbatelné. Vedle zachycování hrubých nečistot mají i další příznivé účinky. Urychlují zaplnění vtokové jamky, zamezují vzniku vírů nad vtokovým kůlem a omezují turbulenci kovu. Cedítka mohou sloužit také jako pomocný element pro aplikaci očkovadla přímo do formy.

 

Lisované filtry

jsou vyráběny lisováním na stejném principu jako cedítka, ale vyznačují se větší šířkou (většinou 10-22 mm) a menším průměrem kruhových otvorů (ø1-3 mm). Vedle mechanismu účinnějšího cedění menších částic a principu tvorby filtračního koláče, lze zaznamenat i existenci hloubkové filtrace, která je přímo závislá na vnitřním povrchu otvorů, který přichází do styku s taveninou. Výhodou tohoto typu filtrů je jejich nízká cena, vysoká přesnost a mechanická pevnost. Nevýhodou je jejich nížší filtrační účinnost, vysoká tepelná kapacita, vysoká objemová hmotnost a nízká variabilita výroby, omezená existencí lisovacího nástroje.

 

Extrudované filtry

jsou vyráběny technologií tažením z plastické keramické hmoty. Díky této technologii lze vyrábět filtry s nízkou tloušťkou stěny a s vhodnějším tvarem otvorů (čtverec, trojúhelník), které mají svým charakterem větší a účinnější činnou plochu pro zachycení vměstků „hloubkovou filtrací“. Oproti lisovaným filtrům mají také nižší tepelnou kapacitu, vyšší licí kapacitu, ale ztrácí svoji přesnost a mechanickou pevnost. Tvarový sortiment filtrů je omezen na existenci protlačovacího nástroje, proto i variabilita výroby je na nízké úrovni. Stejně jako u licích sítek, tak i u filtrů je důležitou charakteristikou poměr průtočné plochy k ploše celkové. Část plochy, tvořená keramikou omezuje průtočný průřez. Jestliže nemá být proud kovu filtrem seškrcen, je nutné, aby průřez filtru byl oproti průřezu vtokového kanálu přiměřeně zvětšen, a to nejméně tak, aby celkový průtočný průřez otvorů se rovnal řídicímu průřezu vtokové soustavy.

 

Pěnové keramické filtry

jsou tvořeny otevřeným systémem vzájemně propojených buněk. Prouděním kovu v pěnovém filtru dochází ke vzniku místních vírů a k častým změnám směru, v důsledku nichž vměstky přichází do častého kontaktu se stěnami filtru, na kterých ulpívají. Tento systém je výhodný zejména pro hloubkovou filtraci, kde lze účinně odstranit i velmi drobné vměstky až do velikosti 1-5 μm.

 

Vměstky, jejichž rozměry jsou podstatně menší, než jsou rozměry pórů jsou tak zachycovány na stěnách a zachycují se i vzájemně, takže tvoří „mosty“, zakotvené na stěnách filtru. S tím, jak se množství takto zachycených vměstků zvyšuje, se filtr postupně ucpává, až se stane neprůtočný. Průtočná kapacita filtru tak závisí na množství vměstků, velikosti pórů a na adhesních silách mezi jednotlivými vměstky a filtrem (tj. závisí na materiálu filtru).

 

Vysoká účinnost hloubkové filtrace jsou nejpodstatnější výhodou pěnových filtrů ve srovnání se všemi ostatními typy. Na hloubkové filtraci se podílí celá tloušťka filtru – čím větší tloušťka filtru, tím účinnější je filtrace. Tloušťka pěnových filtrů bývá obvykle v rozmezí 12-50 mm. Mezi další výhody filtrů patří vysoká variabilita výroby. Na základě zvoleného provedení filtru pak lze použít filtry mechanicky velice pevné, filtry s nízkou objemovou hmotností, nízkou tepelnou kapacitou, vysokou žáruvzdorností, s vysokým filtračním účinkem, vysokou licí kapacitou i nízkou cenou v závislosti na jejich použití, různých rozměrů a tvarů.

 
Vyrobila Omega Design