Člen sdružení

Novinky e-mailem

Přejete si, abychom vám posílali novinky e-mailem?

Úvod  O společnosti  Profil společnosti

Profil společnosti

Naše společnost působí na trhu od roku 1991 a je ryze českou soukromou firmou. Dominantní aktivitu představuje výroba a prodej pěnových keramických filtrů, které se pod obchodním označením VUKOPOR® používají ve slévárenství, v prvovýrobě hliníku, v petrochemickém, potravinářském průmyslu a také k různým dekoračním účelům. Jako doplňková výroba k filtrům je výroba žáruvzdorné keramiky. Typickým produktem jsou různé filtrační tvarovky a systémy, jako jsou filtrační karusely a rošty, filtrační boxy, transportní žlaby, keramické nálevky a ostatní tvarové výrobky z žárobetonů, které nachází svoje uplatnění zejména ve slévárnách. Ucelenou výrobkovou řadu pak tvoří produkty pro technologii přesného lití na vytavitelný model. Jsou to lisované keramické nálevky, vstřikolisovaná keramická jádra, podpůrné kříže, keramické tyčinky a další pomocné materiály. Dlouhodobou tradici má ve  firmě výroba mazacích a separačních prostředků pro tlakové lití.

Mezi hlavní priority firmy patří výroba kvalitních výrobků v  odpovídajícím prostředí, zvyšování užitné hodnoty produktů v praxi, použití velkého podílu vytvořeného zisku na obnovu a rozvoj výrobní technologie a výrobního prostředí, investice do výzkumu a vývoje pro rozvoj stávajících výrobkových řad a vznik nových. V personální oblasti klademe důraz na udržení a rozvoj stabilního týmu pracovníků, jejich vzdělávání a získávání nových dovedností. Mezi nedílné priority patří i  zlepšování image značek VUKOPOR®LANIK®.

Přibližně 85 % produkce firmy se exportuje. Dominantním trhem pro naši firmu je Evropa, zejména Německo, ČR, Švýcarsko, Polsko, Francie, Rusko a Slovensko. Nejvýznamnějším mimoevropským trhem je pro nás Indie. Je samozřejmostí, že ke všem svým produktům poskytuje naše firma technický servis z hlediska aplikační technologie produktu a jeho dalšího provozního vývoje. Mimo výše uvedeného aktivně spolupracujeme i se specializovanými vysokými školami a výzkumnými ústavy na aktuálních problémech slévárenského oboru.

Od roku 2015 je dceřinou společností firma Teplotechna průmyslové pece, s.r.o. 

 
Vyrobila Omega Design