Člen sdružení

Novinky e-mailem

Přejete si, abychom vám posílali novinky e-mailem?

Úvod  Filtrační technologie  Typy filtrů a jejich použití

Typy filtrů a jejich použití

K filtraci taveniny se používá řada rozdílných druhů filtrů, které se liší svou konstrukcí, oblastí použití i filtrační účinností. Z hlediska tvaru se dělí do 2 základních typů, oba tyto typy se podstatně liší mechanismem filtrace:

U plochých filtrů se nečistoty zachycují pouze na přítokové straně filtru mechanismem cezení a tvorbou filtračního koláče. U objemových filtrů se využívá jednak filtračního účinku na přítokové straně filtru, jednak schopnosti hloubkové filtrace. Podle velikosti otvorů, jejich průřezu, geometrického uspořádání a rovněž v závislosti na materiálu filtru je schopnost hloubkové filtrace rozdílná.

Filtrace cezením spočívá v zachycování vměstků větších, než je velikost otvorů filtru na jeho přítokové straně. Tímto způsobem lze zachytit pouze velké částice a zejména vměstky, které tvoří blány nebo shluky.

 

Tvorba filtračního koláče navazuje na zachycení prvních vměstků na čele filtru. Na těchto větších částicích se postupně zachycují další, menší částice. Tato vrstva vměstků postupně narůstá, zpomaluje průtok kovu až posléze filtr zcela ucpe. Filtrací mechanismem filtračního koláče se zachycují i velmi drobné vměstky s rozměry až 1-5 μm.

 

Hloubková filtrace probíhá v celém objemu filtru. Její princip spočívá v adhesi (nalepování) vměstků na stěnách keramiky filtru a ve spojování jednotlivých vměstků navzájem. Při hloubkové filtraci vměstky obalují keramiku filtru, jednotlivé částice vměstků se rovněž shlukují a tvoří „mosty“, jejichž okraje jsou zakotvené na kanálech filtru. Na účinnost hloubkové filtrace má vliv teplota kovu, chemické složení materiálu filtru a vměstků (vzájemná smáčivost) a rovněž tvar kanálů filtru.

 

Proudí-li vměstek podél rovné stěny kanálu, je pravděpodobnost jeho zachycení menší než v případě, kdy je současně v kontaktu s více stěnami (např. v rohu čtvercového kanálu). Pravděpodobnost zachycení vměstku hloubkovou filtrací se zvětšuje, čím menší je průřez kanálů a čím více kov víří a mění směr.

 

Filtrační účinnost filtru je také velmi závislá na velikosti otvorů nebo pórů ve filtru. Čím jemnější je filtr, tím je lepší filtrační účinek. Je však nutno počítat s tím, že se filtr dříve ucpe. Filtry s vysokou pórovitostí a filtry s malými otvory mají menší průtočnou kapacitu.

Zachycené sulfidické vměstky v pěnovém filtru a v lisovaném filtru s přímými kanály

 
Vyrobila Omega Design