Dotační programy

Název projektu

Vývoj nové generace keramických filtrů s fraktální strukturou pro filtraci taveniny

Číslo projektu: FW10010269

Cílem projektu je využití poznatků z oblasti fraktální geometrie a jejích implementace při navrhování unikátní 3D struktury keramického filtru za účelem optimalizace jeho filtračních parametrů.

Název projektu

Inovativní technologie výroby vysokoteplotních izolačních prvků pecních systémů

Číslo projektu: TK03020005

Využití technologie freeze casting k výrobě vysokoteplotních žárovzdorných materiálů za účelem snížení teplotních ztrát tepelných agregátů a snížení nákladů na vysokoteplotní procesy.

Název projektu

Keramická jádra pro aplikaci v přesném lití na vytavitelný model pro odlitky v medicíně a leteckém průmyslu

Číslo projektu: FW01010151

Cílem projektu je využití nových keramických materiálů a výrobních technologií za účelem výroby přesných a ke slitině inertních jader pro aplikace v náročných sektorech jako medicína a letecký průmysl.

Název projektu

Podhledové moduly pro čištění vzduchu s fotokatalytickou a antimikrobiální funkcí

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026732

Hlavním cílem je využití potenciálu pěnokeramické matrice pro výstavbu podhledového modulu za účelem čištění vzduchu vnitřních prostor. Čištění bude realizováno opatřením pěnokeramických matric fotokatalytickým povlakem na bázi TiO2, který zároveň bude plnit antimikrobiální funkci.

Název projektu

Prototypová výroba keramických skořepin sloužících pro výrobu odlitků technologií investment casting

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0015847

Získaní znalostí týkající se implementace zařízení Cyclone pro prototypovou výrobu keramických skořepin sloužících pro výrobu odlitků technologií Investment Casting (lití na vytavitelný model)

Název projektu

Energetické úspory ve společnosti LANIK s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0./0.0/17_101/0013870

Za podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt „Energetické úspory ve společnosti LANIK s.r.o.“ Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti s pozitivním dopadem na životní prostředí díky využití odpadního tepla pro vytápění, chlazení a ohřev vody.

Název projektu

Fotokatalytické panely z pěnové keramiky

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0./0.0/15_019/0004925

Společně s univerzitou VŠCHT Praha realizujeme za podpory Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost výzkumný projekt „ Fotokatalytické panely z pěnové keramiky“. V rámci projektu se vyvíjí fotoaktivní povlak pěnové keramiky, zkoumají se možnosti jeho aplikace a stanovují se vlastnosti vzniklých fotokatalytických panelů. Výsledné panely budou vhodné především pro interiérové čističky vzduchu v domácnostech a veřejných prostorách.

Název projektu

Zvýšení technicko-výrobních možností společnosti LANIK s.r.o.

Číslo projektu: 2.2 RV03/3674

Za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) jsme realizovali dotační projekt „Zvýšení technicko-výrobních možností společnosti LANIK s.r.o.“. V rámci tohoto projektu byla pořízena dvě nová technologická zařízení:

  • CNC stroj pro dělení materiálů vodním paprskem
  • laboratorní mísič pro přípravu a testování keramických směsí

Realizací projektu došlo k zefektivnění a zkapacitnění výrobních postupů ve firmě a k celkovému snížení nákladů výroby plynoucí zejména ze snížení energetické náročnosti.

Název projektu

Zavedení výroby nových keramických jader MP AL pro odlitky ze slitin hliníku

Číslo projektu: 4.1 IN04/2161

Za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) jsme realizovali dotační projekt „Zavedení výroby nových keramických jader MP AL pro odlitky ze slitin hliníku“. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno nové technologické a strojní vybavení, které umožní efektivní výrobu inovovaných vodou rozpustných keramických jader pro hliníkové odlitky.

Název projektu

Rozšíření výrobních kapacit v oblasti produkce LD filtrů společnosti LANIK s.r.o.

Číslo projektu: 2.2 RV03/2429

V rámci tohoto projektu byly uvedeny do provozu zcela nové technologie, výrobní linky a další vybavení určené k rozšíření výrobních kapacit a zkvalitnění produkce výrobkové řady pěnových keramických filtrů VUKOPOR® LD. Pořízení strojního vybavení bylo realizováno za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Název projektu

Modernizace tunelové válečkové pece

Číslo projektu: CZ.1.02/5.1.00/10.09750

Byl ukončen projekt Modernizace tunelové válečkové pece spolufinancovaný Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem pro životní prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. V rámci tohoto projektu byla kompletně modernizována tunelová válečková pec, byly provedeny zásadní změny řízení výkonu topných zón a spalovacího poměru plyn-vzduch v celém regulačním rozsahu. Byly provedeny změny řízení taho-tlakových podmínek v pecním kanálu, teploty v chladícím pásmu pece a na výstupu z ventilátoru odtahu spalin a vzduchu. V návaznosti na tyto změny byla provedena výměna SW řízení celého technologického procesu a doplněn HW řídícího systému. Hlavním smyslem realizace projektu bylo snížení množství vypouštěných emisí a snížení energetické náročnosti (spotřeby zemního plynu a el.energie) výrobního procesu při výpalu keramických filtrů.

Název projektu

Podpora exportu pěnokeramických filtrů a keramických jader na evropské a světové trhy

Číslo projektu: 6.2 M02/021

Za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Marketing – Výzva II se firma Igor Láník – Techservis Boskovice aktivně účastnila 12. mezinárodního slévárenského veletrhu GIFA 2011 v Düsseldorfu. Předmětem projektu bylo zvýšení odbytu kompletního výrobního sortimentu firmy (zejména pěnokeramických filtrů VUKOPOR®, žáruvzdorných keramických tvarovek a keramických jader pro High-tech slévárenství) na evropských a světových trzích.

Název projektu

Rozšíření výroby společnosti Igor Láník – Techservis Boskovice

Číslo projektu: 2.2 RV03/085

Za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Rozvoj – Výzva III byla pořízena nová moderní technologie pro doplnění výroby keramických jader. Jedná se o 3D měřící zařízení od společnosti Breuckmann GmbH pro určování rozměrové přesnosti polotovarů a finálních výrobků.

Název projektu

Keramické tvarovky pro high-tech slévárenství

Číslo projektu: 4.1 IN02/018

Začátkem ledna 2009 došlo k rozběhu zcela nové produktové řady firmy Láník – rozměrově vysoce přesných keramických jader vyráběných metodou vstřikolisování. Jedná se o keramická jádra, určená pro odlitky vyráběné odléváním na vytavitelný model. Cílovým průmyslovým odvětvím je zejména energetický a letecký průmysl (odlévání vysoce jakostních odlitků lopatek turbín a motorů) a také průmysl medicínský (odlitky kloubních náhrad, atd.). Firma Láník tímto rozšiřuje svůj sortiment zaměřený na slévárny přesného lití. Strojní vybavení a pořízení licence know-how na „Keramické tvarovky pro high-tech slévárenství“ bylo realizováno za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Název projektu

Inovace výrobků ve výrobním programu lisovaná keramika firmy Igor Láník – Techservis Boskovice

Číslo projektu: 2.2 D/010

V roce 2004 byl realizován za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR projekt vývoje nové technologie výroby tvarově náročných keramických nálevek formou lisování z drolenky.