Engineering

Věnujeme se i vývoji netypických slévárenských i neslévárenských výrobků

Na základě konkrétních požadavků koncových zákazníků nabízíme možnost vývoje a výroby nestandartních výrobků. Konkrétní požadavky zákazníka jsou vždy konzultovány na bázi spolupráce obchodního, technického a vývojového oddělení společnosti. V případě zájmu se neváhejte obrátit na naše obchodní oddělení.

Výroba forem

Ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem nabízíme možnost návrhu a výroby forem pro voskové modely a keramická jádra pro technologii lití na vytavitelný model. Součástí dodávky forem je i validace ve společnosti LANIK s.r.o.

Návrhy vtokových systémů

Ve spolupráci s externí organizací nabízíme možnost ověření návrhů vtokových systémů za použití numerické simulace. Na základě technického zadání zákazníka jsme schopni navrhnout řešení filtrace konkrétního odlitku a provést ověření návrhu v programu ProCAST. Ve spolupráci s VUT Brno provádíme i reálné licí zkoušky a ověření použitelnosti nových receptur keramických filtrů, jader a nálevek.

3D tisk

Aktivně využíváme možnosti 3D tisku – používanými metodami jsou technologie FDM a SLA. Technologie jsou využívány jak pro podporu výroby, tak i při vývoji nových výrobkových řad.

Unikátní pěnokeramické výrobky

Naše pěnová keramika nabízí široké využití i v oblastech jako je stavebnictví, architektura, design a užité umění. Více se můžete dozvědět na webové prezentaci produktové značky CERASTRUCT.

Zobrazit produkty

Zobrazit produkty