O společnosti

Historie a profil firmy

Naše společnost působí na trhu od roku 1991 a je ryze českou soukromou firmou. Dominantní aktivitu představuje výroba a prodej pěnových keramických filtrů, které se pod obchodním označením VUKOPOR® používají ve slévárenství, v prvovýrobě hliníku, v petrochemickém, potravinářském průmyslu a také k různým dekoračním účelům. Jako doplňková výroba k filtrům je výroba žáruvzdorné keramiky. Typickým produktem jsou různé filtrační tvarovky a systémy, jako jsou filtrační karusely a rošty, filtrační boxy, transportní žlaby, keramické nálevky a ostatní tvarové výrobky z žárobetonů, které nachází svoje uplatnění zejména ve slévárnách. Ucelenou výrobkovou řadu pak tvoří produkty pro technologii přesného lití na vytavitelný model. Jsou to lisované keramické nálevky, vstřikolisovaná keramická jádra, podpůrné kříže, keramické tyčinky a další pomocné materiály.

Společnost LANIK s.r.o. je od roku 2021 součástí skupiny LANIK Holding s.r.o. Součástí skupiny LANIK Holding s.r.o. jsou dále společnosti:

o Teplotechna Průmyslové Pece s.r.o. – Navrhuje, vyrábí a servisuje plynové a elektrické průmyslové pece.
ROMILL s.r.o. – Projektuje a vyrábí technologická zařízení pro průmyslový mikrovlnný ohřev.
ACERTA s.r.o. – Posouvá hranice stavebního průmyslu a technologií. Zabývá se technologickými inovacemi, stavebním inženýringem, provozuje armovnu.
Metsch Refractories LLC – Vyrábí žáruvzdornou keramiku pro slévárny přesného lití a technickou keramiku pro elektrotechnický průmysl.

1991

Založení společnosti Igor Láník – Techservis Boskovice

1997

Rozšíření výrobních prostor a zařízení

2001

Zavedení systému ISO 9001

2002

Zahájení výroby keramických nálevek

2007

Vybudování nové výrobní haly

2008

Změna firemního loga

2009

Zahájení výroby keramických jader

2012

Transformace na LANIK s.r.o.

2015

Zavedení IMS

Filozofie společnosti a strategie

Mezi hlavní priority firmy patří výroba kvalitních výrobků v odpovídajícím prostředí, zvyšování užitné hodnoty produktů v praxi, použití velkého podílu vytvořeného zisku na obnovu a rozvoj výrobní technologie a výrobního prostředí, investice do výzkumu a vývoje pro rozvoj stávajících výrobkových řad a vznik nových.

V personální oblasti klademe důraz na udržení a rozvoj stabilního týmu pracovníků, jejich vzdělávání a získávání nových dovedností. Mezi nedílné priority patří i zlepšování image značek VUKOPOR® a LANIK®.

Mimo výše uvedeného aktivně spolupracujeme i se specializovanými vysokými školami a výzkumnými ústavy na aktuálních problémech slévárenského oboru.

 

 

Kontaktujte nás

Kontakt