Technologie

Ke všem našim produktům nabízíme technickou podporu.

Jako nedílnou součást výrobních a prodejních aktivit nabízíme ke všem našim produktům technickou podporu. To znamená především konzultace a návrhy vtokových soustav, osobní účast při provozních zkouškách, návrhy a realizace atypických řešení, apod.

Pěnové keramické filtry VUKOPOR®

Dominantní aktivitu firmy LANIK s.r.o. představuje výroba a prodej pěnových keramických filtrů, které se pod obchodním označením VUKOPOR® používají především ve slévárenství a v prvovýrobě hliníkových slitin.

Keramická jádra MP

Keramická jádra MP jsou určena pro odlévání odlitků metodou vytavitelného vosku. Jsou vyrobena technologií vstřikolisování směsi keramiky a vosku do formy pod středním tlakem. Tato technologie je díky použití poměrně nízkých tlaků šetrná ke kovovým formám, jejichž životnost je vyšší ve srovnání s ostatními technologiemi výroby jader. Naše technologie umožňuje vyrobit jádra jak tenkostěnná (0,35 mm), tak i velmi silnostěnná (>100 mm).

Keramické nálevky

Keramické nálevky se používají pro výrobu odlitků metodou přesného lití do skořepinových forem. Jsou vyrobeny z kvalitních keramických surovin, lisované za vysokých tlaků tzv. drolenkovou technologií. Nálevky jsou vhodné pro lití železných i neželezných kovů, odolávají i nejnáročnějším podmínkám při lití odlitků pro letecký a energetický průmysl.

Analyzátor distribuce velikosti částic Horiba LA-960V2

Analyzátor distribuce velikosti částic Horiba LA-960V2 využíváme v naší společnosti zejména pro kontrolu vstupních surovin. Slouží pro stanovení středního zrna a rozdělení částic ve vzorcích. Nosná kapalina tohoto přístroje je voda, přičemž ve výjimečných případech lze použít i ethanol. Měřitelný rozsah přístroje je od 0,01 nm do 3000 nm. Veškeré takto naměřené výsledky jsou rozhodující pro uvolnění vstupní suroviny do výroby pěno-keramických filtrů, keramických nálevek a keramických jader.

Měření 3D skenerem

Ve firmě LANIK s.r.o. využíváme 3D skener od výrobce ZEISS, model COMET LED 2 5M. Zařízení je používáno jak pro validační procesy, tak i pro seriové dodávky keramických nálevek a keramických jader.

Skenovací elektronový mikroskop

Ve firmě LANIK s.r.o. využíváme k vývojovým a provozním účelům skenovací elektronový mikroskop od výrobce TESCAN, model VEGA 3 SBU. Zařízení pracuje se zvětšením až 1000000x a umožňuje využití detektorů SE, BSE a LVSTD pro práci ve vysokém nebo nízkém vakuu. Součástí zařízení je také EDS detektor Bruker XFlash 610Mini pro prvkovou analýzu.

Stolní rentgenový difraktometr

Pomocí stolního rentgenového difraktometru Miniflex 600 firmy RIGAKU provádíme materiálovou analýzu práškových vzorků. XRD poskytuje cenné informace o krystalografické struktuře materiálů a zastoupení jednotlivých mineralogických fází. Miniflex je vybaven rentgenkou 600W/20-40kV, scintilačním detektorem

D/teX Ultra – 1D silicon strip s vysokým úhlovým rozlišením, vertikálním goniometrem θ/2θ  s měřícím rozsahem -3 až 145°, soustavou clon, Sollerových clon, včetně Kβ filtru. Komora obsahuje rotační měnič na 6 vzorků. Software PDXL umožňuje search/match analýzu identifikace fází s pomocí COD (Crystallography Open Database) a kvantitativní analýzu. Přípravu vzorků zajišťuje speciální mlýnek McCrone určený  pro XRD.

Zobrazit produkty

Zobrazit produkty