Keramické filtry

Filtrace litiny

Filtry na bázi SiC jsou určeny pro filtraci litin a neželezných kovů při teplotách do 1480 °C.
Produkty:

VUKOPOR® S

Filtrace neželezných kovů

Filtry na bázi Al2O3 a Al2O3 - C jsou určeny především pro filtraci slitin hliníku a ostatních neželezných kovů do teploty až 1350 °C.

Filtrace oceli

Filtry na bázi ZrO2 a Al2O3 – C jsou filtry určené pro filtraci železných kovů do teplot až 1700 °C.