Mazací a separační prostředky

Hydraulické kapaliny

Téměř všechna moderní výrobní zařízení ve slévárnách a ocelárnách, kde je nebezpečí vysokých teplot a ohně, pracující s tlakovými rozvody mohou být provozována s hydraulickou kapalinou typu HFC – Pyrosafe 27 of firmy M. FLEISCHER OHG.
Produkty:

Pyrosafe 27

Separační nátěry

Nedílnou součástí naší nabídky je separační nátěrová pasta VUK TOP. Jedná se o disperzi jemných plniv ve vhodném oleji, který po natření na povrch nářadí a následném vyhoření v tavenině vytvoří na povrchu slitinou nesmáčivý nátěr. Nátěr se vyznačuje dobrou přilnavostí a celistvostí při střídavém teplotním zatěžování nářadí, které je doprovázeno cyklickými objemovými změnami.
Produkty:

VUK TOP