Keramická jádra

Pro ocelové odlitky a superslitiny

Keramická jádra MP jsou určena pro odlévání odlitků ze slitin ocelí a superslitin metodou lití na vytavitelný model. Tato jádra jsou použitelná až do teploty 1700 ˚C. V závislosti na zvoleném materiálu se jádra mohou použít pro různé aplikace.

Pro hliníkové odlitky

Keramická jádra MP AL jsou určena pro odlévání hliníkových odlitků metodou lití na vytavitelný model. Tato jádra jsou použitelná až do teploty 780 ˚C. Mohou být použitá pro různé typy a velikosti odlitků jako vnitřní či vnější jádra.
Produkty:

MP AL