Keramická jádra Pro hliníkové odlitky

MP AL

Mám zájem o produkt

Detail produktu

Keramická jádra MP AL jsou určena pro odlévání hliníkových odlitků metodou lití na vytavitelný model. Tato jádra jsou použitelná až do teploty 780 ˚C.

Keramická jádra MP AL jsou určena pro odlévání hliníkových odlitků metodou lití na vytavitelný model. Tato jádra jsou použitelná až do teploty 780 ˚C. Mohou být použitá pro různé typy a velikosti odlitků jako vnitřní či vnější jádra. S jejich pomocí je možné vytvořit v odlitcích dutiny větší složitosti a s menším průřezem než s použitím technologie vodou vyplavitelných voskových jader.

Jádra jsou z výroby impregnována vhodným roztokem jednak pro dosažení vyšších manipulačních pevností, ale především pro získání odolnosti proti působení vody a vodní páry během procesu odstranění vosku v autoklávu. Nejdůležitější vlastností keramických jader MP AL je, že po odlití jsou snadno vyplavitelná z dutiny odlitku. Použití tlakové vody o tlaku 50 – 200 bar je nezbytné pro důkladné odstranění jader MP AL, osvědčuje se použití trysky s úzkým paprskem. Po vyplavení doporučujeme vypláchnout odlitek ještě v čisté vodě, aby bylo zaručeno, že všechen keramický materiál byl dobře odstraněn.

Keramická jádra MP AL
jsou určena pro odlévání hliníkových odlitků metodou přesného lití. Tato jádra jsou použitelná až do teploty 780 ˚C. Mohou být použitá pro různé typy a velikosti odlitků jako vnitřní či vnější jádra. S jejich pomocí je možné vytvořit v odlitcích dutiny větší složitosti a s menším průřezem než s použitím technologie vodou vyplavitelných voskových jader.

Jádra jsou z výroby impregnována vhodným roztokem jednak pro dosažení vyšších manipulačních pevností, ale především pro získání odolnosti proti působení vody a vodní páry během autoklávování keramické skořepiny. Nejdůležitější vlastností keramických jader MP AL je, že po odlití jsou snadno vyplavitelná z dutiny odlitku. Není potřeba vymývat jádra tlakovou vodou, tryskat pískem či po vyplavení chemicky čistit dutinu v odlitku.