Filtrace oceli

VUKOPOR® HTX

Mám zájem o produkt

Detail produktu

Filtry na bázi Al2O3 – C jsou filtry určené pro filtraci slitin železa do teplot až 1700 °C.

Pěnové keramické filtry VUKOPOR® HTX jsou určeny k filtraci ocelových odlitků při teplotě až 1700 °C. Velmi často se využívají i k filtraci středně velkých litinových odlitků, kde jsou filtry vystaveny vysokému metalostatickému tlaku a dlouhodobému tepelnému zatížení.

Filtry jsou vyrobeny z pečlivě zvolených keramických materiálů, které dávají filtru speciální vlastnosti. Vynikající tepelná vodivost spolu s nízkou objemovou hmotností vytvářejí optimální předpoklady pro rychlý ohřev filtru a minimalizují tepelné ztráty. Svými vlastnostmi jsou tedy přímo předurčeny pro přímé lití odlitků přes nálitky do dutiny formy. Podobně jako ostatní typy pěnových keramických filtrů tak umožňují odstranit z filtrovaného kovu nežádoucí nečistoty a napomáhají zajistit laminární proudění kovu za filtrem. Vlivem laminárního proudu dochází ke zklidnění plnění dutiny formy, čímž se minimalizuje nebezpečí eroze formovacího materiálu, a také riziko vzniku nových nečistot vlivem reoxidace taveniny.

Filtry VUKOPOR® HTX jsou s úspěchem aplikovány tam, kde nelze kvůli vysoké tepelné kapacitě použít filtr na bázi zirkon – oxidové keramiky (riziko omezení průtoku kovu nebo jeho úplné „zamrznutí“).

Filtry se zakládají do komůrek ve vtokových soustavách formy nebo jsou určeny pro přímé lití na filtr, obvykle v kombinaci s exotermickými nástavci. S výhodou je lze použít v kombinaci s filtračními rošty při filtraci větších odlitků mimo dělící rovinu formy.

Filtry VUKOPOR® HTX nedoporučujeme používat pro nízkouhlíkové slitiny (obsah uhlíku pod 0,16 %), kde se stávají sekundárním zdrojem uhlíku, zejména v případě přetavování vtokových soustav se zalitým filtrem pro opětovné použití.

Vlastnosti produktu

01
Teplota použití až 1700 °C
02
Otevřená 3D struktura
03
Rychlé prohřátí filtru s nízkými teplotními ztrátami
04
Vysoká filtrační kapacita a licí rychlost
05
Zvýšení využití tekutého kovu při přímém lití na filtr
06
Spolehlivé vyplouvání filtru v nálitku po odlití
07
Zvýšení povrchové kvality a mechanických vlastností odlitků
08
Snížení zmetkovitosti = Úspora nákladů

VUKOPOR® HTX

Mám zájem o produkt