Filtrace neželezných kovů

VUKOPOR® A

Mám zájem o produkt

Detail produktu

Filtry na bázi Al2O3 jsou určeny především pro filtraci slitin hliníku a ostatních neželezných kovů pro slévárenské i hutní aplikace do teploty až 1350 °C

Pěnové keramické filtry VUKOPOR® A se používají převážně k zajištění vyšší čistoty odlévaných Al slitin v hutích a k filtraci odlitků ve slévárnách. Chemické složení keramiky filtru na bázi Al2O3 umožňuje účinně zachytit nežádoucí nečistoty, především vměstky podobného složení (oxidické pleny). Díky perfektní stabilitě i při dlouhodobé teplotní expozici, lze filtry VUKOPOR® A úspěšně používat ve filtračních boxech nebo v udržovacích pecích pro filtraci velkého objemu tekutého kovu.

 

Slévárenské filtry

Slévárenské filtry lze použít ve filtrační komůrce vtokového systému formy i pro technologii přímého lití odlitků přes izolační nebo exotermický obklad. Mohou být také kombinovány s izolačními licími kůly z keramických vláken.

Filtry lze snadno umístit do stoupacích trubic v případě technologie lití odlitků pod nízkým tlakem. Speciálním typem filtru pro tuhle technologii jsou tzv. „filtrační špunty“.

Filtry VUKOPOR® A lze úspěšně používat při trvalém ponoření v tavenině např. jako filtrační přepážky v komorových udržovacích pecích.

 

Hutní filtry

Hutní filtry se vyrábějí v podobě komolého jehlanu o základních velikostech udávaných v palcových mírách. Zkosené boční strany slouží jako opěrná plocha pro uložení v keramickém filtračním boxu.

Mimo standardní velikosti filtrů lze dodávat filtrační segmenty různé velikosti a tvaru bez zkosených stran, které se většinou zakládají ve svislé poloze do filtračních boxů nebo vyzdívek pecí. Všechny typy filtrů se doporučují opatřit těsnicí nebo expanzní páskou, která zaručí pevné zafixování filtru ve správné pozici.

Vlastnosti produktu

01
Teplota použití až 1350 °C
02
Slévárenské i hutní aplikace
03
Otevřená 3D struktura
04
Zachytávání rozsáhlých oxidických blan Al slitin
05
Zvýšení povrchové kvality a mechanických vlastností odlitků
06
Snížení zmetkovitosti = Úspora nákladů

VUKOPOR® A

Mám zájem o produkt