Filtrace litiny

VUKOPOR® S

Mám zájem o produkt

Detail produktu

Filtry na bázi SiC jsou určeny pro filtraci litin a neželezných kovů při teplotách do 1480 °C.

Pěnové keramické filtry VUKOPOR® S jsou určeny k filtraci odlitků z LLG a LKG, bronzu, mosazi a ostatních slitin mědi.

Filtry je možno používat ve filtrační komůrce vtokovém systému formy i v kombinaci s exotermickými nebo izolačními nástavci pro přímé lití na filtr. Lze je taktéž použít i pro kontinuální filtraci barevných kovů např. výroba měděných drátů. Filtry mohou být použity také do filtračních karuselů a roštů.

Pěnové keramické filtry VUKOPOR® S také zklidňují plnění formy, a zabraňují tak vzniku nových vměstků a nežádoucích vad v odlitku. Tento zklidňující účinek na plnění formy je dán přeměnou turbulentního proudění tekutého kovu před filtrem na proudění laminární za filtrem. Použitím pěnokeramických filtrů lze obecně docílit vyšší kvality odlitků současně při nižších nákladech na jejich výrobu.

Tyto vlastnosti filtrů VUKOPOR® S jsou dány otevřenou 3D strukturou keramické matrice, která je tvořena systémem vzájemně propojených buněk. Filtry se vyznačují velmi dobrou tepelnou vodivostí, stabilitou a odolností proti náhlým změnám teploty.

Jedná se o univerzální filtry, jejichž použití je ze všech typů pěnových keramických filtrů nejvíce rozšířené.

Vlastnosti produktu

01
Teplota použití až 1480 °C
02
Otevřená 3D struktura
03
Velmi dobrá tepelná vodivost, stabilita a odolnost proti teplotnímu šoku
04
Zvýšení povrchové kvality a mechanických vlastností odlitků
05
Snížení zmetkovitosti = Úspora nákladů
06
Zjednodušení modelů a vtokové soustavy

Filtry na bázi Al2O3 jsou určeny především pro filtraci slitin hliníku a ostatních neželezných kovů pro slévárenské i hutní aplikace do teploty až 1350 °C. Lze je použít pro jednorázovou filtraci kovu pro ve vtokovém systému formy, ale jsou určeny i pro trvalé ponoření do taveniny pro filtraci velkého objemu kovu při licích kampaních. Filtry lze snadno umístit do stoupacích trubic, filtračních boxů a nálevek, udržovacích pecí atd.

VUKOPOR® S

Mám zájem o produkt