Aktuality

65th Annual Technical Conference & Expo

V termínu 21. – 24. října 2018 se zástupce firmy Ing. Ladislav Tomek – aktivně zúčastní prestižní mezinárodní konference s doprovodnou výstavou se zaměřením na technologii lití na vytavitelný model – 65th Annual Technical Conference & Expo. Firma LANIK s.r.o. bude mít na této akci výstavní stánek číslo 219. Program konference Stánek firmy LANIK s.r.o.…

Vjezd do výrobních prostor f. LANIK s.r.o.

Pokud přijíždíte do firmy LANIK s.r.o. z ulice Chrudichromská, tak prosím následujte vjezd dle níže uvedeného grafického návodu. Brána z ulice Chrudichromská je pro vjezd vozidel zcela uzavřena. Důvodem jsou aktuální stavební úpravy ve výrobním areálu f. LANIK s.r.o. Tyto instrukce platí také pro vjezd z ulice Průmyslová.

Energetické úspory ve společnosti LANIK s.r.o.

Za podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt „Energetické úspory ve společnosti LANIK s.r.o.“ Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti s pozitivním dopadem na životní prostředí díky využití odpadního tepla pro vytápění, chlazení a ohřev vody.