Pokud přijíždíte do firmy LANIK s.r.o. z ulice Chrudichromská, tak prosím následujte vjezd dle níže uvedeného grafického návodu. Brána z ulice Chrudichromská je pro vjezd vozidel zcela uzavřena. Důvodem jsou aktuální stavební úpravy ve výrobním areálu f. LANIK s.r.o. Tyto instrukce platí také pro vjezd z ulice Průmyslová.