Součástí skupiny LANIK Holding s.r.o. se dne 15. 9. 2022 stala společnost Metsch Refractories LLC (Chester, West Virginia, USA). Metsch se zabývá výrobou žáruvzdorné keramiky pro slévárenský a elektrotechnický průmysl.

V oblasti produktů pro přesné lití je na celosvětovém trhu vnímána jako přední dodavatel keramických nálevek pro aplikace v leteckém průmyslu. Metsch je rodinnou firmou v pravém slova smyslu, po tři generace byla ve vlastnictví rodiny Hays. Jsme rádi, že můžeme na tuto rodinnou tradici navázat a společně letos oslavit 70. let od jejího založení.