Litá keramika

Litá keramika

Mám zájem o produkt

Detail produktu

Výrobky z litých žárobetonů jsou především doplňkovým sortimentem ostatních výrobkových řad. Většinou se jedná o výrobky pro slévárenský průmysl, jako jsou filtrační tvarovky a boxy, filtrační karusely a rošty, licí žlaby, nalévací tvarovky, apod. Specifickou výrobkovou řadou jsou produkty pro slévárny přesného lití, jako jsou keramické vypalovací mufle, tvarové vypalovací pomůcky pro výpaly keramických jader, pecní vozíky či prototypové licí nálevky.

Tvarově se zaměřujeme na tvarově složité a tenkostěnné tvarovky s tloušťkou stěny od cca 10 mm. Hmotnostně se tvarovky pohybují od 1 do 200 kg. Materiály tvarovek jsou voleny s ohledem na aplikaci, většinou se používá nízkocementový žárobeton s kaolínovým ostřivem, nebo nízkocementový žárobeton s kordieritovým ostřivem. Pro speciální aplikace používáme také izolační žárobetony.

Výrobky z litých žárobetonů jsou především doplňkovým sortimentem ostatních výrobkových řad. Většinou se jedná o výrobky pro slévárenský průmysl, jako jsou filtrační tvarovky a boxy, filtrační karusely a rošty, licí žlaby, nalévací tvarovky, apod. Specifickou výrobkovou řadou jsou produkty pro slévárny přesného lití, jako jsou keramické vypalovací mufle, tvarové vypalovací pomůcky pro výpaly keramických jader, pecní vozíky či prototypové licí nálevky.

Tvarově se zaměřujeme na tvarově složité a tenkostěnné tvarovky s tloušťkou stěny od cca 10 mm. Hmotnostně se tvarovky pohybují od 1 do 200 kg. Materiály tvarovek jsou voleny s ohledem na aplikaci, většinou se používá nízkocementový žárobeton s kaolínovým ostřivem, nebo nízkocementový žárobeton s kordieritovým ostřivem. Pro speciální aplikace používáme také izolační žárobetony.

Litá keramika

Mám zájem o produkt