Keramické licí a filtrační nálevky

SMAM

Mám zájem o produkt

Detail produktu

Keramické nálevky SMAM se používají pro výrobu odlitků metodou lití na vytavitelný model.

Keramické nálevky SMAM se používají pro výrobu odlitků metodou lití na vytavitelný model do skořepinových forem. Jsou vyrobeny z kvalitních keramických surovin, lisované za vysokých tlaků tzv. drolenkovou technologií. Nálevky jsou vhodné pro lití železných i neželezných kovů, odolávají i nejnáročnějším podmínkám při lití odlitků pro letecký a energetický průmysl. Keramické nálevky SMAM jsou chemickým složením na bázi mullitu.

Keramické nálevky SMAM se umisťují na voskovou vtokovou soustavu a stávají se součástí vtokového systému skořepinové formy. Pro snadnější přichycení obalového materiálu na povrch nálevky jsou tyto v přiměřeném počtu a hloubce opatřeny lisovanými / broušenými drážkami, úměrně velikosti a typu nálevky, resp. nosnosti skořepinové formy. Tato provedení jsou vhodná především pro obalové směsi na bázi zirkonu, mullitu a molochitu. Pro jiný typ obalových směsí doporučujeme tvar a rozměr drážek předem konzultovat s obchodně – technickými pracovníky firmy LANIK.

Vlastnosti produktu

01
Nižší znečištění odlitků keramickými vměstky obalového materiálu
02
Výrazná úspora vosku při výrobě vtokové soustavy
03
Zpevnění skořepin pro ruční i automatizovanou manipulaci
04
Možnost osazení nálevek pěnokeramickými filtry standardizovaných tvarů
05
Vysoká mechanická – manipulační pevnost
06
Tvarová a rozměrová přesnost
07
Hladká vnitřní – pracovní plocha
08
Vysoká chemická čistota keramiky